Slide Left Slide Right
Globe
.
HOME
U ZOEKT?
OFFERTE AANVRAAG
NEWSLETTER
NIEUWS & PERS
OVER ONS
CONTACT
.
.
.
.
VOORWAARDEN


BOEKINGSVOORWAARDEN TRAVEL IN LUXURY


AANSPRAKELIJKHEID
Degene die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden gemaakt.

BOEKINGSVOORWAARDEN
U kunt telefonisch bij ons reserveren, waarna u een schriftelijke bevestiging ontvangt. Indien u een definitieve boeking maakt, verzoeken we u om het boekingsformulier te ondertekenen en aan ons terug te sturen/faxen. U kunt de documenten ook scannen en per e-mail sturen. Graag ontvangen we tevens een kopie van de paspoorten van alle reizigers.
U ontvangt eerst een vrijblijvende offerte. Indien mogelijk zullen we in het offerte stadium de vluchten en het verblijf alvast vrijblijvend voor u in optie zetten.
NB: als er voor u een vrijblijvende optionele boeking is gemaakt, dan wordt de daarbij vermelde verloopdatum streng gehanteerd (de luchtmaatschappijen bepalen de verloopdatum zoals de hotels en leveranciers). Soms is het mogelijk om een optie op uw verzoek te verlengen.
Pas na ontvangst van het ondertekende boekingsformulier, kunnen we definitief voor u gaan boeken. Als alle reisonderdelen akkoord zijn, sturen we u de boekingsbevestiging/factuur.

REISVOORWAARDEN
Op alle reisovereenkomsten uit ons programma en van onze website zijn uitdrukkelijk onze algemene reisvoorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om in geval van sterke koersfluctuaties of wijzigingen van vervoer- en arrangementskosten, de kosten aan u door te berekenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor kennelijke fouten, onvolkomenheden of wijzigingen.
Preferenties kunnen bij reservering kenbaar gemaakt worden. Of preferenties gehonoreerd worden, is afhankelijk van de respectievelijke leverancier (luchtvaartmaatschappij, hotel etc.). Derhalve kan hiervoor geen garantie afgegeven worden en zijn wij niet aansprakelijk als een preferentie niet wordt gehonoreerd.
Vliegtarieven kennen een hoge mate van differentiatie door verschillende boekingsklassen. Deze kunnen wijzigen. Bij een onverhoopte verhoging dienen we u voor dit bedrag na te belasten. Ditzelfde geldt voor onverhoopte verhogingen van de luchthavenbelasting.

BETALINGSVOORWAARDEN
Na ontvangst van de bevestiging/factuur van uw reis dient u het aanbetalingbedrag per omgaande aan ons te voldoen: 25% van de reissom, aangevuld met de administratiekosten en de eventuele reis- en annuleringskostenverzekering. Boeken wij voor u low-cost luchtvaartmaatschappijen (bijvoorbeeld Transavia.com, waarbij de annuleringskosten direct na boeking 100% zijn), dan dienen de volledige kosten voor de tickets direct bij boeking te worden voldaan, aangevuld met 25% van het landarrangement, de administratiekosten en de eventuele reis- en annuleringskostenverzekering. Hetzelfde geldt voor speciale aanbiedingen/tarieven van luchtvaartmaatschappijen, waarbij de annuleringskosten direct na boeking 100% bedragen. Het restantbedrag dient uiterlijk 8 weken voor vertrek op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. Indien u binnen 8 weken voor vertrek boekt, dient u per omgaande de gehele reissom te voldoen, dit in verband met de lange betaaltermijnen richting onze partners in de diverse bestemmingen. Sommige partners hanteren een nog langere termijn. Indien dit voor u geldt, wordt dit in de begeleidende factuurbrief vermeld.

N.B.: Voor een aantal leveranciers, hotels en gelden afwijkende (aan-) betalingsvoorwaarden t.o.v. de standaardvoorwaarden. Hierover zullen wij u bij boeking informeren.
Wij berekenen € 25,00 administratiekosten per factuur. Bij boekingen vanaf 2 weken voor vertrek bedragen de administratiekosten € 45,00 per factuur. Voor wijzigingen na definitieve boeking bedragen de wijzigingskosten € 50,00 per wijziging, exclusief de aan ons in rekening gebrachte wijzigingskosten van leveranciers, hotels en/of luchtvaartmaatschappijen.

WIJZIGINGSKOSTEN
Voor vertrek:
- € 50,00 voor elke wijziging (zoals wijziging van verzorging, kamertype, naam, vervoer, etc.) na definitieve boekingbevestiging,
  exclusief de aan ons in rekening gebrachte wijzigingskosten van leveranciers, hotels en/of luchtvaartmaatschappijen
- Alle com-airlines volgens de door hen gehanteerde voorwaarden, in de meeste gevallen 100%
- Alle lijndiensten volgens de door hengehanteerde voorwaarden plus extra kosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening
  brengt vanwege bijv. een duurdere boekingsklasse
Na vertrek:
- Tijdens verblijf verlengen of eerder terugkeren € 50,00 p.p. excl. de aanvullende en van toepassing zijnde kosten, die hotels
   en/of luchtvaartmaatschappijen in rekening brengen

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden.
Voor iedere reiziger zijn de volgende bedragen verschuldigd:
- tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom,
  of de in de ANVR voorwaarden artikel 3.1 geldende minimumaanbetaling
- van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
- van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
- van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
- van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
- binnen 7 dagen voor vertrek en vanaf de dag van vertrek: 100% van de reissom
N.B.: Enkele hotels, leveranciers en luchtvaartmaatschappijen (waaronder Transavia.com, annuleringskosten direct na boeking 100% zoals speciale aanbiedingen/tarieven van lijndiensten/luchtvaartmaatschappijen, waarbij de annuleringskosten direct na boeking 100% bedragen), hanteren strengere, afwijkende annuleringsvoorwaarden alsmede veel hotels in het hoogseizoen en rond de feestdagen. Wij zullen deze kosten overeenkomstig doorbelasten.

Indien u een annuleringskostenverzekering heeft afgesloten en u annuleert vanwege een geldige reden, dan worden de annuleringskosten door de verzekeraar vergoed.
TRAVEL IN LUXURY werkt samen met de gerenommeerde maatschappij De Europeesche, annulering- en reisverzekeringen.

AFWIJKENDE ANNULERINGSVOORWAARDEN
Leveranciers, hotels, luchtvaartmaatschappijen en aanbieders hanteren vaak verhoogde annuleringskosten en andere termijnen. Vandaar dat we genoodzaakt zijn ook deze aangepaste voorwaarden voor uw reis aan te houden.

BRANDSTOFTOESLAGEN & LUCHTHAVENBELASTINGEN
Luchthavenbelastingen en veiligheid/-brandstoftoeslagen zijn bij de reissom inbegrepen, voor zover bekend op het moment van samenstellen van onze prijzen. Deze bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om in het geval van stijgende kosten voor luchthavenbelastingen en veiligheid-/brandstoftoeslagen deze meerkosten in rekening te brengen, ook bij reeds gemaakte reserveringen. Luchthavenbelastingen en veiligheid-/brandstoftoeslagen kunnen zonder voorafgaand bericht worden ingesteld en/of gewijzigd worden.

DAGKOERSEN
Leveranciers geven aan TRAVEL IN LUXURY de prijzen door in euro's, dollars of valuta van de bestemming. Indien uw reis is gebaseerd op een inkoopvaluta wordt er bij het reisvoorstel uitgegaan van een dagkoers - Euro. Deze staat dan vermeld bij de prijsopgave. Indien de inkoopvaluta in Euro's is, zal er geen koersverschil optreden waar u rekening mee dient te houden. De genoemde reissom is onder voorbehoud van koerswijzigingen en TRAVEL IN LUXURY behoudt zich het recht voor om de reissom aan te passen, afhankelijk van actuele koersen en eventuele prijsverhoging.

ONGEMAKKEN EN/OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTRAGING
TRAVEL IN LUXURY is niet aansprakelijk voor mogelijke schade van gemiste vakantie uren of -dagen, zoekgeraakte bagage en/of (te) late aankomst op de bestemming of bij terugkomst. Wij adviseren u een reisverzekering af te sluiten.

TRANSFER 
Bij aankomst op uw bestemming wordt u per privétransfer naar uw accommodatie gebracht. De transfer is in de regel gebaseerd op vervoer van maximaal 2 of 3 personen en dito aantal koffers. Bent u met meer personen dan zullen wij hiervoor een extra of een groter voertuig inzetten, waarvoor een meerprijs geldt. Daarnaast is het van groot belang dat u, wanneer u extra’s meeneemt zoals een buggy, golftas, etc., dit bij boeking aan ons doorgeeft. In sommige gevallen zal het ook hiervoor noodzakelijk zijn om aangepast vervoer te regelen.

AUTOHUUR
Als autohuur bij het arrangement is inbegrepen, dan spreken wij met u af dat de auto op de luchthaven van aankomst voor u klaar staat. Na afloop van de reis kan deze daar ook weer worden ingeleverd. Doorgaans is het kleinste type auto inbegrepen, waarbij airco niet gegarandeerd is. Indien u een auto met gegarandeerde airco of grotere auto wenst te reserveren, dan kunnen wij dit verzorgen. Bij de huur is een beperkte aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen en in een aantal gevallen de lokale belastingen. Ter plaatse dient u meestal de airport-surcharge te betalen en kunt u nog extra (aanvullende) verzekeringen afsluiten, zoals volledige afkoop eigen risico en inzittendenverzekeringen. Laat u op het verhuurstation goed informeren, alvorens u het contract ondertekent.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn per persoon, in euro’s, gebaseerd op 2 personen in een 2-persoonskamer (tenzij anders vermeld). Voor kinderen geldt veelal een speciale kinderkorting. Informatie hierover kunt u bij ons opvragen. De basisreissom is van toepassing indien de vertrek- en terugreisdatum binnen de vermelde periode vallen. Is dit niet het geval, dan vindt een verrekening plaats van de meer- of minderkosten uit de volgende prijsperiode. Bij de 1-persoonskamertoeslagen is de 1-persoonstoeslag voor autohuur en transfer niet inbegrepen. Ook kan de 1-persoonskamer een afwijkend kamertype t.o.v. het gepubliceerde kamertype zijn.

HOTEL CHECK-IN & CHECK-OUT
Een internationale regel bepaalt, dat u op de dag van vertrek uw accommodatie tussen 10.00 en 12.00 uur dient te verlaten (zie ook informatie op uw kamer). Deze wordt vastgesteld door het hotel, deze houdt rekening met het verband van de tijd die benodigd is voor het schoon- en gereedmaken van de accommodatie voor de op die dag aankomende gasten. Op de dag van aankomst moet u er dan ook rekening mee houden dat uw geboekte accommodatie in de meeste gevallen pas pas na 15.00 uur beschikbaar is. Wilt u om reden van een late vertrektijd langer gebruik maken van uw kamer, dan kunt u een dag vóór vertrek met de hotelreceptie bespreken of er mogelijkheden zijn voor een zogeheten ‘late check-out’ of dat de mogelijkheid bestaat tot het boeken (tegen betaling) van een extra nacht. Zij zullen u indien mogelijk van dienst zijn, wel dan niet tegen een ter plaatse te betalen vergoeding. Wilt u vooraf deze zekerheid, dan adviseren wij u reeds bij boeking een extra nacht te reserveren. Hetzelfde geld ook bij een vroege aankomst en een ‘early check in’.

FACILITEITEN
Wij maken u erop attent dat niet alle faciliteiten bij de hotels het gehele jaar geopend zijn. Tevens geldt er bij de beschreven faciliteiten in een aantal gevallen een toeslag, tenzij er specifiek vermeld staat dat ze gratis zijn. In een enkel geval brengt een hotel wijzigingen aan de beschikbare faciliteiten waarvoor TRAVEL IN LUXURY niet aansprakelijk gesteld kan worden.

MAALTIJDEN
Bij arrangementen gebaseerd op alleen logies zijn geen maaltijden inbegrepen. Bij logies/ontbijt begint de verzorging met het ontbijt op de dag ná aankomst en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek. Bij half- en volpension begint de verzorging met het diner of de lunch op de aankomstdag en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek. De geboekte maaltijden voor half- en volpension (lunch en/of diner) worden doorgaans gebruikt in het hoofdrestaurant van het hotel en hierbij gaat het meestal om een buffet. A la carte maaltijden en maaltijden in andere restaurants zijn vaak niet inbegrepen en u krijgt in enkele gevallen een door het hotel vastgestelde credit, zodat u in andere restaurants een korting geniet.
Eventueel niet genoten maaltijden, bijv. door een vroeg vertrek of late aankomst (ook in geval van vertraging) worden door het hotel niet vergoed en kunnen na terugkeer niet door TRAVEL IN LUXURY worden terugbetaald.
Roomservice valt niet onder de verzorging en dient ter plaats worden betaald.
Kerst- en Nieuwjaarsdiners zijn in veel hotels verplicht, hiervoor geldt vaak een aanzienlijke toeslag.

TER PLAATSE OMBOEKEN
Als u ter plaatse, om wat voor reden dan ook, van accommodatie wilt wisselen, houdt u er dan rekening mee dat het in eerste instantie door u geboekte hotel niet altijd de kosten van de niet gebruikte nachten vergoed, ondanks eventuele mondelinge toezeggingen door het hotelpersoneel. Neemt u in voorkomende gevallen altijd contact met ons op. Ter plaatse dient u zelf de kosten voor de nieuwe accommodatie te voldoen, dit vaak tegen de dan geldige dagprijzen van het hotel.

PROBLEMEN & KLACHTEN
Ondanks alle goede voorbereidingen kunnen er onverhoopt toch zaken misgaan.
Indien u tijdens de reis of uw verblijf een fout of tekortkoming ontdekt in het door u geboekte arrangement, dan dient u daarvan meteen melding te maken bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier of vervoerder), bij onze plaatselijke vertegenwoordiging of rechtstreeks bij TRAVEL IN LUXURY. U geeft daarmee de gelegenheid de gemaakte fout te herstellen en verder ongemak of een klacht te voorkomen. Mocht de klacht niet oplosbaar zijn dan dient u uw bevindingen binnen vier weken na afloop van uw vakantie schriftelijk aan ons voor te leggen ter verdere zorgvuldige afhandeling. Indien u geen aantoonbare melding heeft gemaakt ter plaatse en derhalve geen gelegenheid heeft gegeven een fout of tekortkoming te herstellen, kunnen wij na afloop van uw vakantie geen klacht hierover in behandeling nemen.

REISDOCUMENTEN & GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bij tijdige betaling ontvangt u de reisbescheiden uiterlijk 1 week voor vertrek. Controleert u s.v.p. of deze correct zijn, conform het door u geboekte arrangement.
U dient er zelf zorg voor te dragen bij het vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van alle benodigde reisdocumenten (geldig paspoort, bij sommige bestemmingen moet de paspoort nog minimaal 6 maanden naar terugkomst van de reis geldig zijn, eventueel visum, etc.) en eventueel benodigde inentingen. Voor de laatste gezondheidsvoorschriften adviseren wij u om tijdig (ruim voor vertrek) contact op te nemen met uw huisarts of KLM-Travelclinic (www. klmtravelclinic.nl of 0900-1091096).
TRAVEL IN LUXURY draagt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van de vereiste reisdocumenten, eventueel visum en eventueel benodigde inentingen voor of gedurende uw reis en verblijf en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties. Wij maken u attent op het feit dat u altijd de namen dient te hanteren zoals deze in het paspoort vermeldt staan. Eventuele schade of boetes als gevolg van het niet volgen van deze procedure kan niet verhaald worden op TRAVEL IN LUXURY.

REIS- & ANNULERINGSKOSTENVERZEKERINGEN
Wij adviseren u een annuleringskosten- en reisverzekering af te sluiten. Desgewenst kunnen wij deze voor u afsluiten, zowel tijdelijke als doorlopende verzekeringen. Vraagt u ons vrijblijvend naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering?
Aangezien de gemiddelde reissom voor sommige reizen vrij hoog ligt, is het raadzaam om bij uw verzekeringsmaatschappij na te gaan welk dekkingsbedrag voor uw annuleringskostenverzekering geldt. Doorlopende annuleringskostenverzekeringen hanteren namelijk veelal een bepaald maximum dekking. Vaak kunt u wel tegen bijbetaling bij uw verzekeringsmaatschappij de dekking verhogen tot het juiste bedrag.